بیگدلی خطیب نماز جمعه اوز: قناعت در مصرف پسندیده است اما در کسب و کار نکوهیده / فایل صوتی

ساخت وبلاگ
چکیده : شیخ نادر بیگدلی خطیب نماز جمعه ۲۴آذر اوز، در مسجد مصلی در مورد فعالیت اقتصادی و فضایل آن سخن گفت. گ... با عنوان : بیگدلی خطیب نماز جمعه اوز: قناعت در مصرف پسندیده است اما در کسب و کار نکوهیده / فایل صوتی بخوانید :

شیخ نادر بیگدلی خطیب نماز جمعه ۲۴آذر اوز، در مسجد مصلی در مورد فعالیت اقتصادی و فضایل آن سخن گفت.

گزیده ای از سخنان وی به شرح زیر است:

*خداوند درقرآن از مال و ثروت به عنوان خیر یاد کرده است.

*یکی از صحابه می گوید بیشترین دعای پیامبر این بوده است که خدایا در دنیا و آخرت به ما حسنه عطا کن.

*رسول خدا حسد(غبطه) را درمو.رد ۲ چیز شامل دارایی و سرمایه و علم و دانش جایز می شمارد.

*هرجا رشد و ترقی بوده به علت وجود سرمایه از یک سو و علم و دانش از سوی دیگر بوده است.

*ترک دنیا سزاوار انسان مومن نیست و دین اسلام هیچ گاه فقر و فقیر را نستوده است.

*اصل براین است که مردم از آسایش دنیا همراه با ایمان و تقوا برخوردار باشند.

*آباد کردن و زنده نگه داشتن زمین وظیفه انسان مومن است که با علم و عمل محقق می شود.

*رسول خدا می فرماید اگر قناعت برپا می شود و نهالی در دست داری، آن را بکار.

*در دین اسلام بازنشستگی معنا ندارد و مومن لحظه ای نباید بیکار باشد.

*خدا به جوانان ما توفیق دهد که یا قطب اقتصادی باشند یا قطب علمی.

سخنان شیخ ناد ربیگدلی را از طریق فایل های زیر می توانید بشنوید:

 

 

 

 

 

 

 

 

...
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : يکشنبه 26 آذر 1396 ساعت: 19:44